IKT ainetunnis & IKT aineõpetuses

IKT pakub meile palju laiemaid võimalusi kui  PowerPointis kujundatud ettekannete esitlemine multimeediaprojektoriga.  

Tavaklassis

Interaktiivsed vastamise süsteemid võimaldavad õpetajal küsitleda ja testida õpilasi reaalajas. Tarkvara analüüsib õpilaste vastuseid ja õpetaja saab tulemusi vaadata oma arvutis või printida.  Liihtne kasutada erinevates klassiruumides kuna, kogu süsteem mahub kohvrisse.

Arvutiklassis

Kaaseagse tehnikaga arvutiklassid ja pidevalt täienev õppematerjalide valik internetis loovad eelduse IKT kasutamiseks ainetunnis. Tihti puudub aga spetsiaalne õppekeskkond, mis seoks eelpool mainitu ühtseks tervikuks ja võmaldaks õpetajal juhtida ja kontrollida täielikult õppeprotsessi.

SANAKO Study õppekeskkond loob eelduse IKT efektiivseks kasutamiseks ükskõik millises ainetunnis kuna tagab arvutiklassi riistvara ning internetis leiduvate õppematerjalide efektiivsema kasutamise.

SANAKO õppekeskkond võimaldab
  • tõsta õpilaste motiveeritust muutes õppetöö huvitavaks;
  • arendada õpilase võimeid meeskonnatööks ja iseseisva  probleemide lahendamise oskust; 
  • ainetunnis keskenduda rohkem loomingulisele tegevusele kuna nn drillprogrammi funktsioonid võimaldavad rutiinset tööd automatiseerida;
  • efektiivsemalt kasutada virtuaalseid õpikeskkondi;

SANAKO Study tarkvara võimaldab kohandada õppeprotsessi vastavalt õpilase (või õpilaste) erivajadustele, jagada klass rühmadeks (näiteks erinevate ülesannete või tasemete järgi), anda rühmadele erinevad üleasandeid, kontrollida ja jälgida õpilasi jne.

Loodame, et leidsite ideid teemadel: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õppetöös ja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) integreerimiseks aineõppesse.

Vaata ka http://www.keeleklass.eu